Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 03 66

“Min datter er 15 år. Må jeg ikke læse hendes beskeder? Det har jeg da altid gjort for at passe på hende.”

– Anonym mor

Børns rettigheder:

Alle børn har rettigheder lige fra de bliver født. Således har alle børn ret til at få omsorg, tryghed og beskyttelse. Børns rettigheder står i FN’s børnekonvention.

FN’s Børnekonvention slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder – ligegyldig etnicitet eller religion. I Danmark er flere af de vigtigste regler fra børnekonventionen skrevet ind i den lovgivning, som omhandler beskyttelse af udsatte børn.

I Danmark har forældre myndighed over børn og unge, indtil de bliver 18 år. Det vil sige, at forældre i udgangspunktet har ret til at bestemme over deres børn. Men jo ældre børn bliver, jo flere selvstændige rettigheder får de. F.eks. får unge, når de fylder 15 år, en række rettigheder ifølge dansk lovgivning.

Du kan læse en række af dem her:

• Ret til selv at bestemme over sine egne penge.
• Ret til eget Nem-id.
• Ret til at vælge en anden læge end sine forældres.
• Ret til religionsfrihed. Det er en rettighed, der gælder børn i alle aldre. Men når den unge fylder 15 år, kan den unge f.eks. ikke meldes ud eller ind i folkekirken uden at give tilladelse.

Retten til privatliv, står også i FN’s børnekonvention – og gælder derfor alle børn. Men her har alder også en betydning. Hvis forældre f.eks. skaffer sig adgang til en 15-årig datters Facebook for at kontrollere hendes adfærd, så er det i udgangspunktet ikke tilladt, da det er imod den unges ret til privatliv. Men hvis forældrene omvendt er bekymrede for, at deres datter sælger hash via Facebook, så kan det godt være i orden, at de uden tilladelse tjekker hendes Facebook.

Forældre har på den ene side ret og krav til at yde omsorg, passe på og sætte grænser for deres børn, og på den anden side har børn individuelle rettigheder. Balancen mellem hvornår man opdrager sine børn, hvornår man udøver for meget kontrol, kan være svær at finde. I Danmark tager vi udgangspunkt i, at grænsen går der, hvor man overtræder børns rettigheder.

Hvis du er i tvivl om, hvornår det er nødvendigt at sætte grænser for dine børn, og hvornår du overtræder dine børns rettigheder, så ring til Forældre mellem kulturer.

Anonym hotline +45 70 27 03 66