Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 03 66

Familiesamtaler

Forældre mellem kulturer tilbyder familiesamtaler. Det er både for dig, der er enlig eller for jer som forældrepar. Det er et frivilligt og gratis tilbud, som du kan benytte –også hvis I ikke har en sag i kommunen

Familiesamtaler er for dig/jer, der:

– er forældre med etnisk minoritetsbaggrund og har bekymringer om opdragelsen af børn og unge i en dansk kontekst- ønsker en bedre dialog og kommunikation med dine/jeres børn – ønsker flere redskaber til børneopdragelse

– oplever pres og forventninger fra dit/jeres netværk om, hvordan du/I skal opdrage dine/jeres børn

Fokus i samtalerne kan være på at opnå bedre dialog i familien, på konflikthåndtering eller på, hvordan man kan bygge bro mellem samfundets forventninger og familiens egne normer og værdier. Vi kan afholde samtalerne, hvor end I ønsker det. Vi kan afholde samtaler med jer forældre alene eller sammen med både jer og jeres børn.

Hvis du gerne vil vide mere om familiesamtaler, så kan du ringe 70 27 03 66 – hverdage mellem 9-15 og torsdag 9-21.

Anonym hotline +45 70 27 03 66